کرم ژل سفت کننده آنژسل

  • افزایش دهنده خاصیت الاستیسیته پوست
  • سفت کننده پوست و فرم دهنده
  • حفظ رطوبت پوست و جوانساز
  • افزایش استحکام و کاهش عمق چروک ها